با سوهان این شیرینی خوشمزه بیشتر آشنا شویم

مردم ایران علاقه زیادی به مصرف شیرینی دارند و همین مسئله باعث شده که اکثر شهر ها و استان ها شیرینی سنتی و خاصی داشته باشند. سوهان قم نیز شیرینی مخصوص این شهر است.

ادامه مطلب “با سوهان این شیرینی خوشمزه بیشتر آشنا شویم”

ادامه مطلب